Občanské sdružení VODA vzniklo v lednu 1999 s cílem pořádat dětská vodácká putování. Navazuje tak na úspěšnou tradici letních vodáckých táborů PřF UK, které dlouhá léta svým nezapomenutelným způsobem vedl náš kamarád, kolega a životní učitel dr. Jirka Candra,
na kterého všichni rádi vzpomínáme. Doufáme, že se nám tuto tradici podaří udržet i nadále a předat mladším generacím alespoň něco z toho, čeho se dostalo nám.


Dr. Jiří Candra